Posts

Sinabi ni Trump na ang bakuna ng coronavirus na dumarating sa 'mabilis,' ay nagtalaga ng Pence sa puwersa ng ulo ng gawain

El jefe de la fuerza de trabajo sobre coronavirus de Irán contrae enfermedades cuando la cifra de muertos en el país llega a 15